DINEGEN PERSONLIGE AFSLAPNINGSZONE!
NETOP NU OPGRADERER VI DIG TIL EN 

ULTRA CHILL DELUXE GRATIS!

video preview image
Zaahn Ultra Chill™

499 kr

+ 99 kr fragt

Køb Zaahn Ultra Chill i dag


- få en ekstra HELT gratis!

DINEGEN PERSONLIGE AFSLAPNINGSZONE!
video preview image
Zaahn Ultra Chill™

499 kr

+ 99 kr fragt

Køb Zaahn Ultra Chill i dag


- få en ekstra HELT gratis!

KOMPAKTVIDUNDER, DER HOLDER DIG FRISK OG KØLIG
Pladsbesparende design
Med sit iøjnefaldendedesign er Zaahn Ultra Chill så kompakt, at den kan stå på dit skrivebord påarbejdet eller overalt i dit hjem, hvor den giver et pust af kølig luft, når oghvor du har behov for det. Den skaber din egen personlige afkølingszone!
Evaporativ køling
Vil du gerne sænke dineomkostninger til køling? Brug Zaahn Ultra Chills evaporative køler! Evaporativkøling er omdannelse af væske til damp ved hjælp af den termiske energi iluften, hvilket giver en lavere lufttemperatur. Evaporative kølere arbejderbedre i et tørt klima.
Luftbefugter
Den lydsvage, ultrasoniskeluftbefugter tilfører fugtet luft til dine omgivelser næsten lydløst, så du kannyde en klar og lugtfri luft omkring dig.
Forbedret luftkvalitet
En negativt ladetforstøvning tiltrækker positivt ladede støvpartikler. Denne tiltrækningmedfører, at blandingen af forstøvning og støvpartikler bliver så tung, at denikke længere kan forblive luftbåren. Derved forbedrer denne reduktion afstøvpartikler luftkvaliteten.
The Zaahn Ultra Chill in use throughout the home
Utrymmesbesparande design
Zaahn Ultra Chill har ensnygg och kompakt design som passar perfekt på ditt skrivbord, på jobbet ellervar som helst hemma – och ger dig en sval vind när du behöver det. Dufår en helt egen svalkande zon!
Avdunstningskylning
Vill du minska kostnadernaför nedkylning? Använd avdunstningskylaren Zaahn Ultra Chill!Avdunstningskylning innebär att vätska omvandlas till ånga med hjälp avvärmeenergin i luften, vilket ger en lägre lufttemperatur. Avdunstningskylningfungerar bäst i torra klimat.
Förbättrad luftkvalitet
Negativt laddad dimma attraherar positivt laddade dammpartiklar. Det gör att de sammanfogade dim- och dammpartiklarna blir för tunga för att stanna kvar uppe i luften. Det här leder till en minskning av dammpartiklar i luften, och en bättre luftkvalitet.
Luftfuktare
En tyst ultrasoniskluftfuktare skickar ut fuktig luft omkring dig, så att du kan njuta av fräschoch luktfri luft.
ZAAHNULTRA CHILL KAN BRUGES ÅRET RUNDT!
ZAAHNULTRA CHILL KAN BRUGES ÅRET RUNDT!
NÅRDET ER SOMMERVARMT!

Dubehøver ikke bruge penge på at skrue op for termostaten. På varme sommerdagekan du skabe din egen PERSONLIGE AFSLAPNINGSZONE, da Zaahn Ultra Chill afkølerden omgivende luft for småpenge!


NÅRDET ER VINTERKOLDT!

Lukketinde hele vinteren med varm, tør luft, som pumpes gennem boligen? Zaahn UltraChill tilbyder dig en PERSONLIG KOMFORTZONE, da den tilfører fugt til luften,så tør hud, irriterede bihuler og ondt i halsen bekæmpes!

DINEGEN PERSONLIGE 

AFSLAPNINGSZONE!

KØLER+ BEFUGTER + 

FORBEDRET LUFTKVALITET

Dennepersonlige køler og befugter er udført i holdbart plastic, men har etiøjnefaldende slankt og moderne design, som passer til indretningen i alle rum.Den er så kompakt (omtrent 17 cm høj), at den kan stå på dit skrivebord påarbejdet eller overalt i dit hjem, hvor den giver et pust af kølig luft, når oghvor du har behov for det.
Ultrasonic Mist Maker
ULTRASONISK

FORSTØVER

Skaberultrasmå dråber, som resulterer i kølig, fugtig luft
Directional Front Grills
BEVÆGELIGE

FRONTLAMELLER

Justérbarelameller med 6 blade sørger for at rette den kølige luft præcis derhen, hvor duønsker det!
Adjustable 4 Speed Fan
JUSTÉRBAR

VENTILATOR MED4 HASTIGHEDER

Ventilatorenmed 7 blade sikrer en optimal og lydsvag luftstrøm.
Zaahn Ultra Chill Personal Cooler
Condensation Recovery
GENVINDING AF

KONDENSERING

Kondenseringenfra den ultrasoniske skive genanvendes i længere tid.
Removable Water Tank
AFTAGELIG

VANDTANK

Nempåfyldning, rumindhold: 315 ml vand.

Filter-less Operation
FILTERFRI

DRIFT

Nemvedligeholdelse uden behov for udskiftning eller køb af filtre.

ØJEBLIKKELIGREDUKTION AF VARME
Denpiezoelektriske transducer vibrerer 108.000 gange pr. sekund og omdanner varm,tør luft til en kølig, fugtig, ultrafin forstøvning af foryngende komfort.
ULTRASONISKTEKNOLOGI

ZaahnUltra Chill Personal Cooler & Humidifier omfatter den ultrasonisketransducer, som vibrerer hurtigt ved høj hastighed. Dette medfører, atvandmolekyler fragmenteres og omdannes til individuelle, ultrasmå dråber. Dissedråber forstøves øjeblikkeligt, hvilket skaber kølig, fugtig luft.

SKABET KØLIGT MILJØ FOR SMÅPENGE, PRÆCIS HVOR DU ØNSKER DET!
Zaahn Ultra Chill™
DINEGEN PERSONLIGE AFSLAPNINGSZONE!
Zaahn Ultra Chill™

499 kr

+ 99 kr fragt

Køb Zaahn Ultra Chill i dag


- få en ekstra HELT gratis!